2011. november 9., szerda

Könyv- és sajtóajánló
Bibó István a XX. századi magyar politikai gondolkodás egyedülálló alakja. Elemzéseit a bennük komplex  módon érvényesülő történeti, jogtudományi, politikai, etikai, szociológiai és szociálpszichológiai szemlélet teszi páratlanná. A „bibói” szellemiség titkát mégis kétdolog adja: az egyedülálló intellektuális és az egyedülálló morális minőség - s a kettő elválaszthatatlan egysége.
    A gondolkodását átható keresztyén - egyben polgári és demokrata - moralitás tudniillik cselekvési parancsként is szolgált Bibó számára. Ez emelte őt bizonyos helyzetekben magától értetődő természetességgel a hétköznapok szintje fölé, s tette olyan erkölcsi fenoménná, akinek a példáját honfitársai nemigen követhették ugyan, ám az mégis örök érvényűvé vált a nemzet számára.

    Érdemen felüli megtiszteltetés volt számomra elkészíteni ezt a válogatást, amelyből mindenki számára kiderülhet: Bibó legfontosabb gondolatai ma időszerűbbek, mint valaha.
(Debreczeni József )
    A Bibó Társaság kedvezményesen 2000 Ft-ért kínálja a kötetet. A vásárlók e-mailben igényelhetnek sárga csekket vagy a 10402135-50526572-57561002-es K&H számlaszámra fizethetnek. A kötetet postán küldi ki a társaság.
    Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ők ingyenes példányt kapnak postai úton az éves tagsági díj befizetésekor a sárga csekken ill. befizetési pénztárbizonylaton feltüntetett címre.


Figyelmükbe ajánljuk a következő írást: 
Sándor Iván: A Bibó utáni korszak új kérdései, Élet és irodalom, 2011. november 4.