Rólunk

A Bibó István Közéleti Társaság (BIKT) abból a célból alakult 2000-ben, hogy a névadó szellemiségének megfelelő közéleti fórumot teremtsen a politikai, gazdasági, kulturális kérdések nyilvános megvitatására. Alapítói Göncz Árpád, Kende Péter, Litván György, Gombár Csaba, Görgey Gábor, Márton László, Vásárhelyi Miklós és Vitányi Iván. A Társaság 2010-es tisztújítása óta a tiszteletbeli elnök Göncz Árpád, elnöke Kende Péter, az elnökség tagjai Debreczeni József, Görgey Gábor, Kuncze Gábor, Márton László és Vitányi Iván. A felügyelőbizottság elnöke ifj. Bibó István.
A BIKT missziója Bibó István műveinek megismertetése és eszméinek terjesztése mellett a liberális-demokrata szellemiségű pallérozott párbeszéd elősegítése, elsősorban a közvéleményre nagy befolyással bíró szellemi és kulturális értelmiség körében. Ennek érdekében évente nyolc-tíz nyilvános vitát tartunk az éppen aktuális kérdésekről olyan meghívott előadókkal, akik a magyar tudományos és politikai közélet rangos és szabad szellemű képviselői közé tartoznak. A klubesteken átlagosan ötven-száz fő jelenik meg, többségükben a Társaság tagjai, de a rendezvény nyitott.
A klubestek mellett évi két-három konferenciát szervezünk. Eddigi konferenciáink témáiból: A köztársaság szelleme, az Állam és az Egyház viszonya, Koestler Artúr, Fejtő Ferenc életműve, Károlyi Mihály és Trianon
2008 óta könyvkiadásra is lehetőségünk volt (Kortársunk, Bibó István, Koestler Artúr: Napfogyatkozás).
Minden évben megünnepeljük a második Magyar Köztársaság 1946-os kikiáltását, valamint évértékelő rendezvényt tartunk, A Köztársaság állapotáról címmel. A Társaság kezdeményezésére elkészült és az Országház mellett fölállíttatott Bibó-szobor, a Lövölde téren Koestler Artúr szobra.