Pénzügyi beszámoló

Fővárosi Bíróság végzésének száma:

Statisztikai jelzőszám:

9149

18103562-9499-
BIBÓ ISTVÁN KÖZÉLETI TÁRSASÁG

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2013.12.31.

Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) módosítása
Tárgyév
a
b
c
d
e
1
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
15
0
2 242
2
 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás
0

0
3
 a) alapítótól
0

0
4
 b) központi költségvetésből
0

0
5
 c) helyi önkormányzattól
0

0
6
 d) egyéb
0

0
7
 2. Pályázati úton elnyert támogatás
0

0
8
 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
0

0
9
 a) Saját előállítású eszközök aktivált értéke
0

0
10
 b) Saját termelésű készletek állományváltozása
0

0
11
 4. Tagdíjból származó bevétel
15

169
12
 5. Egyéb bevétel
0

2 073
13
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
605

0
14
 1. Vállalkozási tevékenységből származó bevétel
605

0
15
 2. Aktivált saját teljesítmény értéke
0

0
16
 a) Saját előállítású eszközök aktivált értéke
0

0
17
 b) Saját termelésű készletek állományváltozása
0

0
18
C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B sor)
620

2 242
19
D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
710

2 239
20
 Anyagjellegű ráfordításai
594

340
21
 Személyi jellegű ráfordításai
0

0
22
 Értékcsökkenési leírás
0

0
23
 Egyéb ráfordítások
116

1 899
24
 Pénzügyi műveletek ráfordításai
0

0
25
 Rendkívüli ráfordítások
0

0
26
E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
0

0
27
 Anyagjellegű ráfordításai
0

0
28
 Személyi jellegű ráfordításai
0

0
29
 Értékcsökkenési leírás
0

0
30
 Egyéb ráfordítások
0

0
31
 Pénzügyi műveletek ráfordításai
0

0
32
 Rendkívüli ráfordítások
0

0
33
F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E sor)
710

2 239
34
G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B–E sor)
605

0
35
H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
0

0
36
I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H sor)
605

0
37
J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D sor)
-695

3

Kelt: Budapest, 2014. április 4.
BIBÓ ISTVÁN KÖZÉLETI TÁRSASÁG
Fővárosi Bíróság végzésének száma:

Statisztikai jelzőszám:
11.Pk.60.892

18103562-9499

BIBÓ ISTVÁN KÖZÉLETI TÁRSASÁG

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
2013.12.31.
adatok eFt-ban
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) módosítása
Tárgyév
a
b
c
d
e
1
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2-4. sorok)
0

0
2
   I. Immateriális javak3
  II. Tárgyi eszközök4
 III. Befektetett pénzügyi eszközök
0

0
5
B. FORGÓESZKÖZÖK (6-9. sorok)
467

429
6
   I. Készletek7
  II. Követelések8
 III. Értékpapírok
0

0
9
IV. Pénzeszközök
467

429
10
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
0

0
11
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 5.+ 10. sor)
467

429

12
D. SAJÁT TŐKE (13-18. sorok)
425

429
13
  I. Induló tőke
0

0
14
 II. Tőkeváltozás
515

426
15
 III. Lekötött tartalék16
 IV. Értékelési tartalék17
 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)
-695

3
18
 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
605

0
19
E. CÉLTARTALÉK
0

0
20
F. KÖTELEZETTSÉGEK (21.+22.+23. sorok)
42

0
21
   I. Hátrasorolt kötelezettségek
0

0
22
  II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
0

0
23
 III. Rövid lejáratú kötelezettség
42

0
24
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
0

0
25
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+19.+20.+24. sorok)
467

429

Kelt: Budapest, 2014. április 4.

BIBÓ ISTVÁN KÖZÉLETI TÁRSASÁG
Fővárosi Bíróság végzésének száma:
Statisztikai jelzőszám:


BIBÓ ISTVÁN KÖZÉLETI TÁRSASÁG


KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK
TÁJÉKOZTATÓ ADATAI


2013.12.31.adatok eFt-ban
 Megnevezés
Összeg
A. Személyi jellegű ráfordítások
0
 1. Bérköltség
0
     ebből: - megbízási díjak
0
                - tiszteletdíjak
0
 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
0
 3. Bérjárulékok
0
Kelt: Budapest, 2014. április 4.

BIBÓ ISTVÁN KÖZÉLETI TÁRSASÁG
Kimutatás a vagyon felhasználásáról

2013.12.31


adatok e Ft-ban


Megnevezés
Előző év
Tárgy év
Változás e Ft-ban
Változás %-ban+
-
+
-
Saját tőke összesen
0


0

0,00
Induló tőke
0

  - növelésre ható tényező


Tőke változás
0
0

0
0,00
0,0
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredmény
0


0

0,00
  - növelésre ható tényező


  - csökkenésre ható tényező


Vállalakozási tevékenység tárgyévi eredmény
0
0

0

0,00
   - növelésére ható tényező


   - csökkenésére ható tényező


Kimutatás a költségvetés alrendszerétől kapott támogatásokról
2013.12.31
Támogatás megnevezése
Támogatás célja
Támogatás összege
Eltérés Ft-ban
Eltérés %-ban
Támogatás összesen:

0
0
0
0Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról2013.12.31A rendelkezésre bocsátott támogatás időpontja: 0Az elszámolás határideje: 0                                                   
Támogatást nyújtó szervezet megnevezése
Támogatott cél
Támogatás összege
A felhasználás ütemezése
Változás


előző évi
tárgy évi

%
Ft


0
0Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásokról

2013.12.31


adatok e Ft-ban


Megnevezés
Előző évi összeg
Tárgy évi összeg
Eltérés Ft-ban
Eltérés %-ban+
-
+
-
Bér


Tiszteletdíj


Költségtérítés


Megbízási díj


Folyósított kölcsön teljes összege


mérlegkészítésig fennálló tartozás


 a visszafizetett összeg


 a fizetendő kamat


Természetbeni juttatás


SZJA mentes


SZJA köteles


Egyéb juttatás


Összesen
0
0
0
0


Kimutatás a pályázati úton nyújtott támogatásokról


2013.12.31


Pályázó neve
Pályázat címe
Juttatás dátuma
Juttatás összege
Elszámolás időpontja
Megjegyzés0
Összesen
Tárgyi eszközök alakulása

2013.12.31
adatok ezer forintban
Megnevezés
Befejezetlen beruházás
Vagyoni értékű jogok
Szellemi termékek
Ingatlanok
Hanganyag, hangarchívum
Ir. gépek ber. Szám. tech. eszk.
Idegen tul. végz. beruh.
Összesen
Bruttó érték nyitó
0
0
0
0
0
0
0
0
Bruttó érték növekedés  +
0
0
0
0
0
0
0
0
Bruttó érték csökkenés  -
0
0
0
0
0
0
0
0
Bruttó érték összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
Értékcsökkenés nyitó
0
0
0
0
0
0
0
0
Értékcsökkenés növekedés +
0
0
0
0
0
0
0
0
Értékcsökkenés csökkenés -
0
0
0
0
0
0
0
0
Értékcsökkenés összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
Nettó érték összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
Pályázatokon elnyert támogatások

2013.12.31

adatok e Ft-ban
Pályáztató neve
Támogatás célja
A megvalósítás határideje
Támogatás összege
Folyósítás dátuma

0

Kimutatás a közhasznú szerződés keretében kapott fejlesztési támogatás
felhasználásáról

2013.12.31adatok e Ft-ban
Főkönyvi hivatkozás
Támogatást nyújtó szervezet megnevetése
Célok felsorolása
Összesen
Támogatási keret összege

0